Vandværket 'Kisserup Vandværk' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut).